УПРАВЛІННЯ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІНФОРМУЄ

Written on . Posted in Законодавство

Розділом 1 Постанови  Вищого адміністративного суду України від 30.09.2013 №11 Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 13.01.2011 № 2939 –VII «Про доступ до публічної інформації» встановлено, що «Суди також повинні відмовляти в задоволенні позову, який пред’явлено з вимогою щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації щодо її ненадання, якщо під час судового розгляду буде встановлено, що позивач зажадав у відповідача інформацію відповідно до законів України “Про інформацію”, “Про звернення громадян ” тощо».

Таким чином, для отримання публічної інформації громадяни звертаються до виконавчого комітету Васильківської міської ради з відповідним запитом згідно Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Васильківська міська рада та її виконавчий комітет, затвердженого розпорядженням Васильківського міського голови № 16 від 16.01.2016. Даним Порядком затверджено форми запитів. Відповідну інформацію можна отримати на офіційному сайті Васильківської міської ради (розділ «ВЛАДА», підрозділ «ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ»).

Відповідно до п.2.1 Постанови Пленуму Адміністративного суду України від 29.09.2016 № 10 встановлено, що 2 «Відповідно до пункту 1 частини першої статті 13 Закону № 2939-VI розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання».

Визначене поняття “суб’єкт владних повноважень” не охоплює посадових осіб і службових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, оскільки за своїм статусом та колом повноважень вони не підпадають під розуміння органу державної влади та інших суб’єктів, зазначених у пункті 1 частини першої статті 13 Закону № 2939-VI. У зв’язку з цим такі особи не можуть (не мають здатності) виконувати обов’язки розпорядника інформації, у тому числі обов’язки щодо обліку та оприлюднення публічної інформації (статті 14, 15 Закону № 2939-VI). У разі подання позову до таких осіб судам необхідно залишати його без задоволення через неналежність відповідача (нездатність таким відповідачем порушити права позивача), за умови якщо позивач відмовиться від їх заміни на належного відповідача і/або суд не знайде підстав для залучення другого відповідача.

Відповідно до частини першої статті 5 та частини першої статті 12 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сільський, селищний, міський голова (далі – міський голова) входить до системи місцевого самоврядування і є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об’єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.

Конституційний Суд України у пункті 4 Рішення від 6 липня 1999 року № 7-рп/99 роз’яснив, що міський голова як особа, що має представницький мандат, виступає від імені виборців, зокрема представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян тощо; звертається до суду з питань визнання незаконними актів відповідних органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів; укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства (частина третя статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”). Виконання цих функцій та повноважень має місце тому, що виборці обрали його і наділили мандатом (тобто дорученням).

З наведеного випливає, що міський голова хоча й входить до системи місцевого самоврядування, однак не є органом місцевого самоврядування – сільською, селищною, міською радою або їх виконавчим органом, а тому не володіє публічною інформацією і в розумінні пункту 1 частини першої статті 13 Закону № 2939-VI не може бути її розпорядником. У зв’язку з цим міський голова не може бути належним відповідачем у спорі щодо надання доступу до публічної інформації за інформаційним запитом.

Для огляду надаємо копію постанови Васильківського міськрайонного суду, прийняту по адміністративному провадженню що надійшло з Секретаріату Уповноваженого Верховної ради України з прав людини за скаргою громадянина Г. переглянути/завантажити

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі