Накопичувальна система – другий рівень пенсійного забезпечення

Written by administrator on . Posted in Пенсійний фонд

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів: перший – солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності й субсидування та здійснення виплат пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених Законом України № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
другий – накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах накопичування коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом;
третій – система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення становлять систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.

Загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення полягає в тому, що частина внесків у Пенсійний фонд України буде направлена в державний Накопичувальний пенсійний фонд України. Внески будуть мати персоніфікований характер і враховуватися на індивідуальних пенсійних рахунках.

Кошти Накопичувального фонду будуть інвестуватися в економіку України з метою захисту їх від інфляції, одержання інвестиційного доходу, забезпечення потреб держави в джерелах фінансування довгострокових інвестиційних проектів. Все це повинне сприяти загальному економічному зростанню країни.

Керування пенсійними коштами здійснюють спеціальні компанії по управлінню активами (зараз вони вже керують активами недержавних пенсійних фондів), обрані на конкурсній основі. Ці компанії діють із дотриманням законодавчо встановлених обмежень щодо напрямків інвестування для забезпечення захисту інтересів громадян і стабільного збільшення їх коштів. Безпосереднє зберігання пенсійних активів здійснює Зберігач — банківська установа, яка буде контролювати використання цих коштів.

Кошти, які будуть враховуватися на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян, будуть їхньою власністю. Люди зможуть скористатися ними при досягненні пенсійного віку або, в окремих випадках (наприклад, у випадку інвалідності), раніше цього терміну.

Запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду буде здійснене після виконання ряду умов, передбачених законодавством, зокрема: збалансування бюджету Пенсійного фонду відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та прийняття законодавчих актів, необхідних для функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування.

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment