Підвищення енергоефективності на підприємствах

Written by administrator on . Posted in Енергетика

На розвиток господарюючих суб’єктів в нашій країні істотний негативний вплив робить висока частка енергетичних витрат у витратах виробництва, яка на промислових підприємствах складає в середньому 8-12% і має стійку тенденцію до зростання у зв’язку з великим моральним і фізичним зносом основного обладнання та значними втратами при транспортуванні енергетичних ресурсів. Однією з визначальних умов зниження витрат на промислових підприємствах і підвищення економічної ефективності виробництва в цілому є раціональне використання енергетичних ресурсів.

Існують три способи зниження споживання енергії:

 • виключення нераціонального використання енергії;
 • усунення втрат енергоресурсів;
 • підвищення ефективності використання енергоресурсів.

На даний момент існує гостра необхідність всебічного та ефективного впровадження та застосування технологій, пов’язаних з енергоефективністю виробництва. Підвищення енергоефективності промислового підприємства визначає економічний розвиток підприємства, його виживання на конкурентних ринках.

Нижче приведено перелік технологій, що дозволять знизити залежність від енергоресурсів та підвищити конкурентоспроможність підприємства:

 • впровадження систем енергетичного менеджменту;
 • впровадження систем обліку;
 • енергоаудит (проведення енергетичних обстежень підприємств);
 • регулювання енергоспоживання;
 • енергоефективне освітлення;
 • заміна старих газових котлів;
 • модернізація котлів;
 • утилізація тепла відхідних газів;
 • збір та повернення конденсату;
 • комбіноване виробництво теплової та електричної енергії;
 • утилізація викидів теплової енергії системами охолодження;
 • заміна старих компресорів;
 • реконструкція промислових вентиляційних установок;
 • модернізація паливних та електричних печей;
 • модернізація енергетичного устаткування;
 • теплова ізоляція.

Впровадження на підприємствах програм з підвищення енергоефективності дозволяють досягти оптимальних показників споживання енергоресурсів. Крім того, енергоефективність – це простий комерційних спосіб досягти рентабельності і зміцнити фінансове становище компанії.

Відділ муніципального розвитку та енергоменеджменту Васильківської міської ради

Tags: , ,

Trackback from your site.

Leave a comment