Про нульову ставку податку на прибуток

Written by administrator on . Posted in Податки

Васильківське відділення Києво-Святошинської ОДПІ нагадує, що згідно пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платникам податків надають податкові канікули на період до 31 грудня 2021 року з введенням ставки податку на прибуток у розмірі 0% для платників податку на прибуток, у яких річний дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, не перевищує трьох мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) для кожного з працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим двох мінімальних заробітних плат, та які відповідають одному з певних критеріїв:

  • Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартістьутворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;
  • діючі, в яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларовано у сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, і в яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб;
  • які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку у період до 1 січня 2017 року та в яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до трьох мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб.

Якщо платники податків, які застосовують нульову ставку податку на прибуток, в будь-якому звітному періоді досягли показників щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає критеріям, зазначеним у пункті 44 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, то такі платники податку зобов’язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 ПКУ, а саме 18%.

Дія пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ не поширюється на суб’єктів господарювання, які:

  • утворені після 1 січня 2017 року шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), приватизації та корпоратизації;
  • здійснюють види діяльності, зазначені у підпунктах 2.1 – 2.18 пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ.

Васильківське відділення
Києво-Святошинської ОДПІ

Tags: ,

Trackback from your site.

Leave a comment