З початку року в ЦОП Васильківського відділення Києво-Святошинської ОДПІ надано понад 5 тисяч адміністративних послуг

Written on . Posted in Податки

Центром обслуговування платників податків Васильківського відділення Києво-Святошинської ОДПІ надається широкий спектр адміністративних послуг для громадян та суб’єктів господарювання.
Так, за 7 місяців 2016 року в ЦОП Васильківського відділення Києво-Святошинської ОДПІ надано 5051 адміністративну послугу.
Найбільш запитуваними залишаються послуги: з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – видано 1878 карток; реєстрації книг обліку розрахункових операцій – 679; реєстрації платником єдиного податку – 452; надання витягу з реєстру платників єдиного податку -555; реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 514.

Èòîãîâàÿ ãîäîâàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Âèêòîðà Þùåíêî â Êèåâå 23 äåêàáðÿ 2008 ã.
Для платників податків та громадян у приміщенні ЦОП розміщені інформаційні та тематичні стенди з питань застосування норм Податкового законодавства, зразки заповнення заяв, податкової звітності, єдиного внеску та перелік надання адміністративних послуг.

Васильківське відділення
Києво-Святошинської ОДПІ

Trackback from your site.

Leave a comment

Закупівлі